Späť na Izolácie pre kúpeľne
Zľava!

Schlüter®-DITRA, izolačná a separačná rohož

17,29  s DPH

Schlüter-DITRA je polypropylénový pás s rastrom pre ľahké rezanie a štvorcovými výliskami v dizajne Easyfill, ktorý je na rubovej strane opatrený nosnou tkaninou.

Schlüter-DITRA slúži v spojení s dlažbou ako izolácia, vrstva na vyrovnanie tlaku pary z podkladu a separačná vrstva pre problematické podklady.

  • Hrúbka 3,5 mm
  • Šírka 1 m


Cena za 1m2

EAN: Katalógové číslo: D30M Kategórie: , ,

Popis

Zhrnutie funkcií:

Separácia

Schlüter-DITRA separuje dlažbu od podkladu, neutralizuje tým pnutia medzi podkladom a dlažbou, ktoré vyplývajú z rozdielnych zmien tvaru. Rovnako dochádza k premosteniu trhlín v podklade, takže nedôjde k ich prenosu do dlažby.

Izolácia

Schlüter-DITRA je vodotesný polypropylénový pás s relatívne vysokou odolnosťou proti prenikaniu vodných pár. Pri odbornom spracovaní spojov a napojení na stenu a na vstavané diely je možné pomocou Schlüter-DITRA zhotoviť overenú izoláciu v spojení s dlažbou alebo obkladom.

Schlüter-DITRA je možné použiť v súlade s v Nemecku platnými normami pre izolácie DIN 18531-5* a DIN 18534. Triedy namáhania účinky vody: W0-I až W3-I*. Ďalej má Schlüter-DITRA stavebno-technické osvedčenie (abP).

V oblastiach, ktoré majú byť vykonané podľa abP (stavebno-technické osvedčenie) je nutné používať iba systémovo odskúšané lepidlá pre tenkovrstvové lepenie. Tenkovrstvové lepidlá a príslušné osvedčenia si môžete vyžiadať na adrese uvedenej v tomto technickom liste. Schlüter-DITRA tak chráni konštrukciu pred poškodením prenikajúcou vlhkosťou alebo agresívnymi látkami.

Vyrovnanie tlaku pary

Pri pôsobení vlhkosti z podkladu Schlüter-DITRA umožňuje pomocou otvorených vzduchových kanálikov na rubovej strane vyrovnanie tlaku pary.

Rozloženie zaťaženia (prenos zaťaženia)

Dlaždice na podlahe položené so Schlüter-DITRA by mali mať veľkosť minimálne 5 x 5 cm a hrúbku minimálne 5,5 mm. Tenkovrstvovým lepidlom vyplnené priehlbiny v Schlüter-DITRA prenášajú pôsobiace mechanické namáhanie dlažby priamo do podkladu. Dlažbu položenú na DITRA je teda možné zodpovedajúcim spôsobom zaťažovať. V prípade väčšieho zaťaženia (napr. v komerčných oblastiach) av prípade očakávaného vysokého bodového zaťaženia (napr. koncertné krídlo, vysokozdvižný vozík, regálové systémy) musí dlažba vykazovať dostatočnú hrúbku a odolnosť voči tlaku pre príslušnú oblasť použitia. Je nutné dodržať pokyny a hrúbku dlažby podľa v Nemecku platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pre vysoké zaťaženie“.

V oblastiach s vysokým zaťažením musí dlažba priľnúť celou svojou plochou k podkladu. Pri keramických dlažbách je nutné zabrániť úderom tvrdými predmetmi.

Priľnavosť

Schlüter-DITRA zaisťuje vďaka ukotveniu nosnej striže v tenkej vrstve lepidla na podklade a mechanickému ukotveniu tenkej vrstvy lepidla v skosených kvadratických výliskoch spoľahlivé spojenie medzi podkladom a dlažbou. Schlüter-DITRA tak možno použiť na podlahy aj na steny. Pri obkladoch je možné v prípade potreby naviac použiť ukotvenie na hmoždinky.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,537 kg

Technický list

Stiahnuť