Dokonalé a trvalé riešenie hydroizolácie a odvodnenia terás a balkónov so systémom Schlüter.​

Konštrukčné skladby pre voľne vyložené balkóny a terasy.

Dokonalé a trvalé riešenie hydroizolácie a odvodnenia terás a balkónov so systémom Schlüter.

Spoločnosť Schlüter-Systems ponúka kompletný sortiment úzko zladených výrobkov pre akúkoľvek konštrukčnú skladbu. Partnerom a spracovateľom ponúkame kompletnú balkónovú konštrukciu od plošnej drenáže cez kontaktnú izoláciu a separáciu až po odvodňovacie žľaby.

Mnoho referencií doma aj v zahraničí potvrdzuje, že balkóny a terasy, ktoré boli riešené odborne s použitím výrobkov Schlüter sú bezzávadné aj v extrémnych klimatických podmienkach.

Existujú rôzne možnosti pre vytvorenie bezchybných konštrukcií balkónov a terás. Aké riešenie bude použité závisí od miestnych podmienok. Či už zvolíte inovatívnu kontaktnú izoláciu alebo kontaktnú drenáž, voľnú pokládku alebo lepenie na poter, Schluter ponúka pre všetky individuálne konštrukcie kompletný sortiment.

Riešenia konštrukčnej skladby balkónov a terás.

Podlahová konštrukcia s kontaktnou izoláciou

A.1) Podlahová konštrukcia s kontaktnou izoláciou

Schlüter®-DITRA 25 je izolácia v tesnom spojení s dlažbou. Okrem izolačnej funkcie plní Schlüter-DITRA 25 funkciu seperácie v spojení, neutralizujúce pnutie medzi podkladom a obkladom vznikajúce pôsobením teplotných zmien. Zvyšková vlhkosť je z podkladu (napr. čerstvý poter) odvádzaná vďaka schopnosti Schlüter-DITRA vyrovnávať tlak vodnej pary.

Podlahová konštrukcia s kontaktnou drenážou nad kontaktnou izoláciou

A.2) Podlahová konštrukcia s kontaktnou drenážou nad kontaktnou izoláciou

Nosná konštrukcia s povrchom v spáde je chránená proti prenikajúcej vode kontaktnou izoláciou Schlüter-KERDI, prilepenou hydraulicky tuhnúcou maltou na tenkovrstvové lepenie. Medzi izoláciu a dlažbu sa do tenkej vrstvy lepidla pokladá kapilárne pasívna kontaktná drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN.

Tenkovrstvá podlahová konštrukcia nad izoláciou

A.3) Tenkovrstvá podlahová konštrukcia nad izoláciou

Nosná konštrukcia s povrchom v spáde je proti prenikajúcej vode chránená izoláciou podľa DIN 18195. Medzi izoláciu a roznášaciu vrstvu (poter) sa položí Schlüter-TROBA-PLUS ako drenáž na odvod presiaknutej vody. Roznášacia vrstva je prevedená v tenkej vrstve bez trhlín a vydutie systémom Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Medzi poter a dlažbu sa pokladá do tenkej vrstvy lepidla kapilárne pasívna kontaktná drenáž a separácia v spojení Schlüter-DITRA-DRAIN. Tým sa dosiahne celoplošné prevzdušnenie nalepenej dlažby, čím dochádza k rýchlemu a rovnomernému schnutiu/vytvrdnutiu tenkej vrstvy lepidla.

Tenkovrstvá podlahová konštrukcia do poteru

A.4) Tenkovrstvá podlahová konštrukcia do poteru

Nosná konštrukcia s povrchom v spáde je proti prenikajúcej vode chránená izoláciou podľa DIN 18195. Medzi izoláciu a roznášaciu vrstvu (poter) sa položí Schlüter-TROBA-PLUS 8G ako drenáž na odvod presiaknutej vody. Roznášacia vrstva z cementového alebo drenážneho poteru je prevedená v tenkej vrstve systémom Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Dlažba z prírodného kameňa sa pokladá do čerstvého poteru.

Podlahová konštrukcia nad izoláciami

A.5) Podlahová konštrukcia nad izoláciami

Nosná konštrukcia s povrchom v spáde je proti prenikajúcej vode chránená izoláciou podľa DIN 18195. Medzi izoláciu a roznášaciu vrstvu (poter) sa položí Schlüter-TROBA-PLUS ako drenáž na odvod presiaknutej vody. Medzi poter a dlažbu sa pokladá do tenkej vrstvy lepidla kapilárne pasívna kontaktná drenáž a separácia v spojení Schlüter-DITRA-DRAIN. Tým sa dosiahne celoplošné prevzdušnenie nalepenej dlažby, čím dochádza k rýchlemu a rovnomernému schnutiu/vytvrdnutiu tenkej vrstvy lepidla.

Voľná pokládka na Schluter-Troba-Plus 8G

A.6) Voľná pokládka na Schluter-Troba-Plus 8G

Pri tomto druhu konštrukcie tvorí tlakovo stabilná plošná drenáž Schlüter-TROBA-PLUS 8G nosnú vrstvu pre samonosné dlaždice a zaisťuje rýchly odvod vody prenikajúci otvorenými škárami dlaždíc. Schlüter-TROBA-STELZ-DR slúži ako fixačné krúžky na vytvorenie rovnomerných podložiek z tenkej vrstvy malty pre samonosné dlaždice.

Podlahová konštrukcia na maltových podložkách

A.7) Podlahová konštrukcia na maltových podložkách

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR sú umelohmotné krúžky používané ako pomôcka pri pokládke veľkoformátových dlaždíc. Plastové krúžky s výškou 25 mm sa pokladajú do miest kríženia škár dlaždíc ako „stratené debnenie” pre výplň z čerstvej malty, (s uprednostnením drenážneho poteru), v ktorej je možné povrch dlažby ľahko výškovo vyrovnať. Voľný priestor medzi podložkami zaisťuje rýchly odvod vody prenikajúci otvorenými škárami.

Podlahová konštrukcia do ložiska zo štrku / kamennej drte

A.8) Podlahová konštrukcia do ložiska zo štrku / kamennej drte

Pri tejto konštrukcii slúži plošná drenáž Schlüter-TROBA ako ochranná a separačná vrstva nad vodotesnou izoláciou. Chráni ju pred vtlačením jednotlivých kamienkov a bráni vytváraniu efektu „zmrznutého betónu“ z mrznúcej vody na izoláciu. Okrem toho zaisťuje trvalý odtok vody prenikajúci otvorenými škárami samonosných dlaždíc. Zaťaženie je prenášané plochou výliskov priamo do izolovaného podkladu.

Riešenia ukončovacích profilov.

1) Skladba ukončovacích profilov BARA – RAKE pre voľné hrany balkónov a terás

  1. Profily sa inštalujú lepením priamo na už hotový spádový poter
  2. cez profily sa celoplošne aplikuje hydroizolácia KERDI, ktorá plní tak funkciu paropriepustnosti, ako aj hydroizolácie proti prienikom vlhkosti do stavby. Lepí sa v tenkej vrstve na flexibilné stavebné lepidlo nanesené zubovou stierkou
  3. bez nutnosti technickej prestávky sa na flexibilné stavebné lepidlo aplikuje separačná rohož DITRA – DRAIN, ktorá zaručuje dokonalé odvetranie, dilatáciu a separáciu nosnej a povrchovej vrstvy
  4. na túto vrstvu sa lepí štandardným postupom vrchná dlažba
1) Skladba ukončovacích profilov BARA – RAKE pre voľné hrany balkónov a terás​
BARA – RAKE so skladbou DITRA DRAIN 8​

2) Skladba ukončovacích profilov BARA – RTKE s profilovou T drážkou pre uchytenie žľabov BARIN.

Skladba ukončovacích profilov BARA – RTKE s profilovou T drážkou pre uchytenie žľabov BARIN.
BARA – RTKE so skladbou DITRA DRAIN a žľabom BARIN

Hliníkový žľabový, plne variabilný systém BARIN sa prispôsobí každému technickému problému. Je estetický, trvácny a dokonale ladí so zvyškom odkvapového systému.

Pozostáva z farebne lakovaného hliníka na odvádzanie vody z plôch balkónov a terás. Je možné ho pripevniť na na to určené profily Schlüter-BARA.

Odvodnenie hrany sa vykoná rýchlo a čisto so Schlüter-BARIN žľabovým a zvodovým systémom.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o riešenia Schlüter Systems