Chcete mať ekologické, hygienické a pohodlné podlahové kúrenie a pritom ušetriť?

Predstavujeme Vám Schlüter® - BEKOTEC-THERM. Inštalujte si do svojho domu pokrok!

Patentovaná konštrukcia podlahy s nízkou konštrukčnou výškou a inovatívnou technikou, Vám z podlahy spraví rýchlo reagujúce vykurovacie teleso šetriace energiu a náklady. BEKOTEC predstavuje techniku obkladovej konštrukcie a THERM vykurovacie komponenty. Systém vychádza z tenkej vrstvy poteru pokladaného na dosku s výliskami BEKOTEC

Ekologické a komfortné

znížte spotrebu energie na vykurovanie!

Aké sú výhody?

ušetríte náklady pri realizácii

So systémom Schlüter-BEKOTEC je minimálne krytie výhrevných trubiek iba 8 mm

 • menšia spotreba poteru,
 • úspora materiálu
 • menšia hmotnosť a menšia konštrukčná výška je výhoda najmä pri rekonštrukciách

nasťahujete sa skôr vďaka kratšej dobe realizácie

 • kratšia doba vysychania poteru
 • keramickú dlažbu je možné klásť na systémovú rohož Schluter DITRA 25 ihneď ako je poter pochôdzny (pri anhydritovom poteri vlhkosť < 2%)

ušetríte energiu

 • nízka teplota na prívode
 • zohrievate len malú hmotu poteru
 • rýchla reakčná doba
 • rovnomerný rozvod tepla pomocou rohože Schluter DITRA 25 umožňuje rýchle a celoplošné odovzdávanie tepla a tak vytvára útulnú izbovú klímu

získate spoľahlivý systém s dlhodobou kvalitou

 • vďaka patentovanej konštrukcii systému Schlüter BEKOTEC-TERM dochádza v podlahe k neutralizácii pnutia
 • voľnosť pri rozmiestnení dilatačných spár keramickej dlažby, pretože nie je potrebné prevziať žiadne dilatačné spáry z poteru
 • keramická dlažba bez trhlín
 • dlhoročné referencie

nájdete systémové riešenie aj pri rekonštrukcii

 • vďaka svojej tenkovrstvej konštrukcii je obzvlášť vhodný pre vykurované a nevykurované potery v rekonštruovaných objektoch z konštrukčnou výškou len 31 mm alebo 20 mm
 • možné použiť aj na jestvujúce nosné podklady prípadne aj na starú podlahovú krytinu

BEKOTEC predstavuje techniku obkladovej konštrukcie a THERM vykurovacie komponenty. Systém vychádza z tenkej vrstvy poteru pokladaného na dosku s výliskami BEKOTEC. Pnutie v potere sa odbúrava v sieti výliskov. Pri použití Schlueter DITRA 25 alebo Schlueter DITRA-DRAIN 4 je možné okamžite po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti poteru ukladať dlažbu alebo dosky z prírodného kameňa. Malý objem poteru a umiestnenie vykurovacích trubiek v blízkosti povrchu umožňuje rýchle nahriatie alebo vychladenie podlahy

Na BEKOTEC-THERM je možné položiť aj krytinu z iných materiálov. Podlahové vykurovanie BEKOTEC-THERM sa na Slovensku i v zahraničí už niekoľko rokov osvedčuje všade tam, kde sú kladené požiadavky na rýchly postup stavby a ekologické vykurovanie.

Konštrukčná skladba podľa DIN 18 560-2

Norma požaduje minimálnu hrúbku krytia výhrevných trubiek poterom 45mm.

Konštrukčná skladba so Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

So systémom Schlüter-BEKOTEC je minimálne krytie výhrevných trubiek iba 8mm.

Konštrukčná výška len 20 – 27 mm

Obzvlášť vhodná pre rekonštrukcie s možnosťou montáže aj na pôvodnú podlahu.

Systémové riešenia

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o riešenia Schlüter Systems