Kontaktné údaje

Fakturačné údaje

Fiamo s.r.o.
IČO: 36568058
DIČ: 2020049306
IČ DPH: SK2020049306

Sídlo: Južná trieda 3092/78 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 13677/V

Platobné údaje

Tatra Banka, a.s.
Kód banky: 1100
Číslo účtu: 2922911029
IBAN: SK6911000000002922911029
BIC / SWIFT: TATRSKBX

Ako variabilný symbol vždy použite číslo objednávky!

Odberné miesta

Vaše objednávky si v prípade osobného odberu môžete prevziať na nasledujúcich obchodných miestach:

Košice

Južná Trieda 3092/78, 040 01 Košice

Prešov

Bardejovská 15, 080 01 Prešov (Areál PEhAES)

Zvolen

Balkán 53, 960 95 Zvolen (Areál SAD)