Aká je najlepšia podlaha na podlahové kúrenie?

You are currently viewing Aká je najlepšia podlaha na podlahové kúrenie?

Najlepšia podlaha na podlahové kúrenie je vec subjektívneho pohľadu. Aký druh podlahy zvoliť pri podlahovom vykurovaní?

Možností výberu materiálu je viac, záleží od účelu. Ak je cieľom ekonomická efektívnosť kúrenia pri čo najnižších prevádzkových nákladoch, dôležité sú tepelno-izolačné vlastnosti danej podlahy.

Ak má prednosť estetickosť, pocitovosť alebo vonkajší vzhľad materiálu, potom budú zaujímavé iné kritériá.

Keramická podlaha, drevená podlaha, vinylová alebo laminátová podlaha?

Aký typ podlahy je najlepší pre podlahové kúrenie? Výber vhodnej krytiny je dôležitý, aby sa čo najviac tepla čo najľahšie dostalo od zdroja podlahového vykurovania na povrch podlahy a ďalej do miestnosti. Zlá voľba podlahy môže znamenať, že sa takýmto spôsobom môže stratiť až polovica tepla.

Rozhodujúcou vlastnosťou použitých materiálov je tepelný odpor. Nie však iba nad telesom podlahového kúrenia, ale aj pod ním.

V prípade, že je tepelný odpor v dolnej časti menší ako hore, teda táto časť je nedostatočne izolovaná, teplo bude unikať úplne iným smerom ako chceme.

Nevhodný materiál alebo izolácia sa prejavia na spotrebe energie. Bez ohľadu na kvalitu a tepelné vlastnosti zvolenej podlahy a krytiny.

Vplyv tepelného odporu podlahy na podlahové kúrenie

Tepelný odpor podlahy ovplyvňuje teplotu vykurovacieho média vo vykurovacích rúrkach. Čím väčší termický odpor má podlahový materiál, tým je potrebná vyššia prevádzková teplota podlahového kúrenia. To, samozrejme, zvyšuje energetickú spotrebu tepla.

V praxi to môže napríklad znamenať, že ak sa zvýši hodnota tepelného odporu z 0,02 na 0,2, napríklad použitím koberca s veľkou hrúbkou, prejaví sa to v náraste spotreby energie o 10 až 15 %. Pri zachovaní rovnakej teploty v miestnosti.

Hodnoty tepelného odporu pre konkrétny typ podlahy uvádza nasledovná tabuľka:

Materiál podlahyTepelný odpor (m2K/W)
vinyl, linoleum, PVC0,02
keramika, kameň0,01
laminát0,04 – 0,07
drevo0,05 – 0,1
korok0,11

Ako zistiť, aká je vhodná podlaha na podlahové kúrenie?

Ako sa určuje tepelný odpor podlahového materiálu a jeho vhodnosť pre podlahové kúrenie? Tepelný odpor závisí od dvoch vlastností. Je to hrúbka podlahovej krytiny a tepelná vodivosť. Vzťah medzi týmito veličinami určuje vzorec R=d/?.

R je tepelný odpor uvádzaný v m2K/W, d je hrúbka materiálu v m, ? je súčiniteľ tepelnej vodivosti v W/m.K. Zo vzťahu vyplýva, že čím väčšia hrúbka krytiny podlahy, tým väčší tepelný odpor bude materiál klásť. Teda bude prepúšťať menej tepla. Čím väčšia tepelná vodivosť, tým menší tepelný odpor.

Maximálna hodnota tepelného odporu používaných krytín na podlahu musí byť podľa normy menšia ako 0,15 m2K/W. Výrobcovia však vedia tento koeficient stlačiť aj pod 0,1 v závislosti od použitého materiálu.

Hodnoty tepelnej vodivosti (lambda) podľa jednotlivých materiálov uvádza nasledovná tabuľka:

MateriálSúčiniteľ tepelnej vodivosti (W/M.K)
bubinga0,22
dub0,20
javor0,17
Vláknitá doska HDF0,17
buk0,16
jaseň0,15
borovica0,14
smrek0,12
korok0,09
suchý vzduch0,02

Keramická podlaha na podlahové kúrenie

Keramická dlažba je viac ako vhodná podlaha na podlahové kúrenie. Najmä pre svoju vysokú tepelnú vodivosť. Vyznačuje sa najnižšou hodnotou tepelného odporu spomedzi všetkých materiálov vhodných pre podlahu.

Preto je jasnou voľbou pre ekonomicky efektívne podlahové kúrenie. Výhodou keramickej podlahy pri podlahovom vykurovaní je, že sa rýchlo zohreje.

Vinylová podlaha na podlahové kúrenie

Linoleum sa opäť dostáva do módy a podlaha z linolea sa tiež oplatí pre podlahové kúrenie. Veľmi nízky tepelný odpor na úrovni 0,02 m2K/W zaručuje výborné tepelné vlastnosti za účelom podlahového vykurovania. Hrúbka linolea môže byť aj menšia, zhruba 2 – 2,5 mm.

Výhodou použitia PVC podlahy je odolnosť proti oderu, vode. Tento materiál je pružný, stály a nevyžaduje veľké nároky na čistenie a údržbu. Vinylové podlahy majú výbornú tepelnú vodivosť a sú tak vhodné na podlahové vykurovanie všetkých druhov.

Laminátová podlaha na podlahové kúrenie

Laminátové podlahy patria k najčastejšie používaným typom podláh. Koeficient tepelného odporu dôležitého pre podlahové kúrenie sa pohybuje spravidla medzi 0,04 – 0,07 m2K/W.

Čím väčšia hrúbka laminátu, tým náročnejší je prestup tepla z podlahového vykurovania. Relatívna vlhkosť vzduchu pri povrchu podlahy pri používaní podlahového kúrenia je veľmi nízka a dosahuje 20 – 25 %.

Odborníci preto odporúčajú pre takéto prípady len podlahy s priamou lamináciou (takzvané melamínové podlahy). Na betónovom podklade musí byť vždy položená fólia, ktorá bráni prestupu vlhkosti.

Drevená podlaha na podlahové vykurovanie

Drevená podlaha sa vyznačuje pomerne vysokým tepelným odporom s hodnotami medzi 0,05 – 0,1 m2K/W. Preto je z hľadiska prenosu tepla z podlahového vykurovania menej efektívnym riešením.

Drevo v zime pri kúrení síce brzdí priechod tepla od podlahového kúrenia, no inak je príjemnejšie na dotyk ako chladná keramická podlaha.

Pri výbere drevenej podlahy na podlahové kúrenie sa odporúčajú parkety z tvrdého dreva s hrúbkou do 12 mm. Príliš hrubé drevo prepustí ešte menej tepla, príliš tenká drevená podlaha sa môže začať ľahšie vysušovať.

Pri podlahovom vykurovaní s drevenou podlahou treba zohľadniť aj skutočnosť, že drevo reaguje na zmeny teploty a vlhkosti v miestnosti. Podlahové vykurovanie drevo vysušuje, čo spôsobuje jeho zmenšovanie a vznik špár medzi parketami.

Podlahové kúrenie pri drevenej podlahe by sa malo spúšťať iba pomaly a postupne zvyšovať výkon a teplotu o zhruba 2 °C. Je to práve pre vyššie uvedené vlastnosti dreva.

Maximálna teplota na povrchu drevenej podlahy môže byť 27 °C, čo znamená, že voda v rúrkach v podlahe má teplotu 35-40°C.

Korková podlaha na podlahové kúrenie

Korková podlaha, podobne ako drevená podlaha, sa vyznačuje pomerne vysokým tepelným odporom na úrovni 0,11 m2K/W. Preto je z hľadiska prenosu tepla z podlahového vykurovania menej efektívnym riešením.

Korok svojou unikátnou špongiovitou štruktúrou, ktorú nemá iný prírodný materiál, tvorí výbornú ochranu proti chladu. Korková podlaha je príjemná na dotyk. No zároveň má malú tepelnú vodivosť, čo z nej robí nie príliš vhodný materiál pre podlahu na podlahové vykurovanie.

Záver

Možností výberu materiálu je viac, záleží od účelu. Ak je cieľom ekonomická efektívnosť kúrenia pri čo najnižších prevádzkových nákladoch, dôležité sú tepelno-izolačné vlastnosti danej podlahy.

Ak má prednosť estetickosť, pocitovosť alebo vonkajší vzhľad materiálu, potom budú zaujímavé iné kritériá.